(1)
Rodríguez Martínez, J. Ciberjornalismo. As Potencialidades Da Internet Nos Sites Noticiosos Portugueses. Doxa Comunicación 2009, 225-226.